Nhạc sĩ: Lưu Thái

Màu trắng khăn tang

Trình bày: | Lượt nghe: 194