Nhạc sĩ: Hoàng Nam

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Khúc ca dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Xin dạy con

Trình bày: , | Lượt nghe: 250

Chân lý sự sống

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Xin dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 510

Tình yêu cao quý

Trình bày: | Lượt nghe: 145

Vọng kinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 63

Inri Chúa chết

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Thức tỉnh 2

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Con tin

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 239

Xa mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Xa mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 425

Khúc ca dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 590

Tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Xa mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 274

Đường tôi đi

Trình bày: | Lượt nghe: 297

Hòa khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 868

Ca dao mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 243