Nhạc sĩ: Hoàng Nam

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Khúc ca dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Xin dạy con

Trình bày: , | Lượt nghe: 238

Chân lý sự sống

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Xin dâng Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 509

Tình yêu cao quý

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Vọng kinh

Trình bày: , | Lượt nghe: 62

Inri Chúa chết

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Thức tỉnh 2

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Con tin

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Xa mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Xa mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 373

Khúc ca dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 562

Tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Xa mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 257

Đường tôi đi

Trình bày: | Lượt nghe: 297

Hòa khúc tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 848

Ca dao mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 232