Nhạc sĩ: Lm. Xuân Thảo

Tiếng gọi trong sa mạc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 102

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Người Cha nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Đêm Giáng sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 229

Đêm nay Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46