Nhạc sĩ sĩ: Lm. Xuân Thảo

Tiếng gọi trong sa mạc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Người Cha nhân từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Đêm Giáng sinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 211

Đêm nay Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 95

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 43

Đêm Noel

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Hạnh phúc

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 123

Xin mở cho con

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 262

Ngày hôm nay

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 128