Ca sĩ: Trần Huy

Tiểu sử Trần Huy

Album Trần Huy

MV Trần Huy

Bài hát Trần Huy

Một Mình Con Với Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 72

Cát Biển Sao Trời

Sáng tác: | Lượt nghe: 154

Lỗi hẹn

Sáng tác: | Lượt nghe: 210

Ra khơi

Sáng tác: | Lượt nghe: 120

Ngài có đó

Sáng tác: | Lượt nghe: 124

Dòng đời ngược xuôi

Sáng tác: | Lượt nghe: 700

Bên Ngài con vui mãi

Sáng tác: | Lượt nghe: 213

Đời con dâng Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 326

Chính Mình Máu Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,987

Con đã đến

Sáng tác: | Lượt nghe: 825

Quảng đại hiến dâng

Sáng tác: | Lượt nghe: 693

Tình khúc

Sáng tác: | Lượt nghe: 109

Dâng Chúa đời con

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,428

Tình yêu của Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 231

Vinh quang Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,601

Con mãi cần Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 248

Chúa đã thương

Sáng tác: | Lượt nghe: 243

Một lần đoan hứa

Sáng tác: | Lượt nghe: 265

Cho tình tôi nguyên vẹn

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,124

Cho con nhận ra Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 867

Tình yêu nhiệm mầu

Sáng tác: | Lượt nghe: 82