Ca sĩ: Trần Huy

Tiểu sử Trần Huy

Album Trần Huy

MV Trần Huy

Bài hát Trần Huy

Một Mình Con Với Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Cát Biển Sao Trời

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Lỗi hẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 208

Ra khơi

Trình bày: , | Lượt nghe: 118

Ngài có đó

Trình bày: | Lượt nghe: 115

Dòng đời ngược xuôi

Trình bày: | Lượt nghe: 569

Bên Ngài con vui mãi

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Đời con dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 315

Chính Mình Máu Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,973

Con đã đến

Trình bày: | Lượt nghe: 782

Quảng đại hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 646

Tình khúc

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Dâng Chúa đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 1,353

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 213

Vinh quang Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,554

Con mãi cần Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Chúa đã thương

Trình bày: | Lượt nghe: 234

Một lần đoan hứa

Trình bày: | Lượt nghe: 236

Cho tình tôi nguyên vẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 1,052

Cho con nhận ra Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 844

Tình yêu nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 81