Album: Lời Con Xin Chúa - Phương Thủy

Nghe Album: Lời Con Xin Chúa - Phương Thủy

Các bài hát trong Album: Lời Con Xin Chúa - Phương Thủy

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 393

Tình Chúa cao vời

Trình bày: | Lượt nghe: 251

Tạ ơn Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 701

Mẹ là bóng mát

Trình bày: | Lượt nghe: 245

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 206

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 267

Hang Bêlem

Trình bày: | Lượt nghe: 195