Album: Thập Giá

Nghe Album: Thập Giá

Các bài hát trong Album: Thập Giá

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 891

Điều ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 558

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 376

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 218

Dấu Thánh (Làm dấu 2)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 483

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 387

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 298

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 403

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 233

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 295

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 588

Dấu Thánh (Làm dấu 2)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 510

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 376

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 343

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 387