Album: Thập Giá

Nghe Album: Thập Giá

Các bài hát trong Album: Thập Giá

Điều ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 424

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 270

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 147

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 277

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 198

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 213

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 142

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 266

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 435

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 323

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 292

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 144