Album: Thập Giá

Nghe Album: Thập Giá

Các bài hát trong Album: Thập Giá

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 872

Điều ước

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 519

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 343

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 206

Dấu Thánh (Làm dấu 2)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 458

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 359

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 281

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 359

Hồng ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 207

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 291

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 535

Dấu Thánh (Làm dấu 2)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 472

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 367

Đường tình con theo

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 329

Chúa không lầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 153

Chúa sống lại rồi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 383