Album: Thập Giá

Nghe Album: Thập Giá

Các bài hát trong Album: Thập Giá

Điều ước

Trình bày: | Lượt nghe: 761

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 530

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Lượt nghe: 368

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 469

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 758

Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 346

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 365

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,062

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Lượt nghe: 478

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 166