Album: Thập Giá

Nghe Album: Thập Giá

Các bài hát trong Album: Thập Giá

Điều ước

Trình bày: | Lượt nghe: 715

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 473

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Lượt nghe: 318

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 411

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 628

Hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 290

Tình yêu Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 319

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 745

Xin giữ dùm con

Trình bày: | Lượt nghe: 439

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 159