Ca sĩ: Têrêsa Phương Thảo

Tiểu sử Têrêsa Phương Thảo

Album Têrêsa Phương Thảo

MV Têrêsa Phương Thảo

Bài hát Têrêsa Phương Thảo

Tiếng gọi Fatima

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 1,342