Album: Vũ Phong Vũ - Nhạc Xuân

Nghe Album: Vũ Phong Vũ - Nhạc Xuân

Các bài hát trong Album: Vũ Phong Vũ - Nhạc Xuân

Ngày xuân xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 314

Mùa xuân thánh ân

Trình bày: | Lượt nghe: 359

Dâng Mẹ mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 363

Xuân hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 367

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 361

Xuân yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 552

Xuân trong tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 382

Xuân đã về đây

Trình bày: | Lượt nghe: 240

Ngày xuân xin dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Ngày xuân bên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Mùa xuân thánh ân

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Mùa xuân đã đến

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Ân tình xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Chúa mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Dâng lễ mùa xuân

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Vũ Phong Vũ

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Xuân về

Trình bày: | Lượt nghe: 89