Nhạc sĩ: Phạm Đình Đài

Chút lòng son

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 98