Album: Tình Thương Nhiệm Mầu

Nghe Album: Tình Thương Nhiệm Mầu

Các bài hát trong Album: Tình Thương Nhiệm Mầu

Dâng tim yêu

Trình bày: , | Lượt nghe: 495

Trời bể bao la

Trình bày: , | Lượt nghe: 145

Chúa nhìn con

Trình bày: , | Lượt nghe: 121

Xin Ngài ngự lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 97

Một thoáng mây bay

Trình bày: | Lượt nghe: 528

Xin xót thương con

Trình bày: , | Lượt nghe: 237