Ca sĩ: Quang Trung

Tiểu sử Quang Trung

Album Quang Trung

MV Quang Trung

Bài hát Quang Trung

Noi nhà Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 314

Giữa hang chiên lừa

Sáng tác: | Lượt nghe: 96

Giữa hang chiên lừa

Sáng tác: | Lượt nghe: 62

Ngày hạnh phúc

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,413

Yêu con

Sáng tác: | Lượt nghe: 312

Hãy bước theo Cha

Sáng tác: | Lượt nghe: 138

Xin Mẹ dẫn con đi

Sáng tác: , | Lượt nghe: 557

Cùng với Mẹ ra khơi

Sáng tác: , | Lượt nghe: 592

Thánh Nữ Anna

Sáng tác: | Lượt nghe: 591

Thánh Anna

Sáng tác: | Lượt nghe: 290

Ca mừng Gioakim và Anna

Sáng tác: | Lượt nghe: 3,361

Bên nhau

Sáng tác: | Lượt nghe: 209

Loan Tin mừng

Sáng tác: | Lượt nghe: 324