Album: Gia Ân Vol.10 - Xa Mặt Trời

Nghe Album: Gia Ân Vol.10 - Xa Mặt Trời

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.10 - Xa Mặt Trời

Sám hối 3

Trình bày: | Lượt nghe: 1,157

Đừng bỏ con Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 2,935

Đã biết mấy lần

Trình bày: | Lượt nghe: 357

Tình thương nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,333

Xa mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 495

Một lòng tự hối

Trình bày: | Lượt nghe: 3,868

Cho con tìm về

Trình bày: | Lượt nghe: 789

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 575

Con đường Chúa đã đi

Trình bày: | Lượt nghe: 112

Lời kinh dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 434