Album: Gia Ân Vol.10 - Xa Mặt Trời

Nghe Album: Gia Ân Vol.10 - Xa Mặt Trời

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.10 - Xa Mặt Trời

Sám hối 3

Trình bày: | Lượt nghe: 1,059

Đừng bỏ con Chúa ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 2,844

Đã biết mấy lần

Trình bày: | Lượt nghe: 320

Tình thương nhiệm mầu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,133

Xa mặt trời

Trình bày: | Lượt nghe: 453

Một lòng tự hối

Trình bày: | Lượt nghe: 3,735

Cho con tìm về

Trình bày: | Lượt nghe: 727

Canvê chiều buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 561

Con đường Chúa đã đi

Trình bày: | Lượt nghe: 107

Lời kinh dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 373