Album: Trọn Cuộc Tình Si

Nghe Album: Trọn Cuộc Tình Si

Các bài hát trong Album: Trọn Cuộc Tình Si

Dấu chân năm tháng

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Trọn cuộc tình si

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 1,964

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Nếu không có Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,094

Người yêu của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 448

Trầm hương dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 284

Nhớ về tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 219

Mẹ mãi xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Gọi tiếng Cha ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 214