Album: Trọn Cuộc Tình Si

Nghe Album: Trọn Cuộc Tình Si

Các bài hát trong Album: Trọn Cuộc Tình Si

Dấu chân năm tháng

Trình bày: | Lượt nghe: 144

Trọn cuộc tình si

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Này con xin đến

Trình bày: | Lượt nghe: 2,184

Dấu ấn Tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Nếu không có Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 1,178

Người yêu của tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 457

Trầm hương dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 298

Nhớ về tình mẹ cha

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Mẹ mãi xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Gọi tiếng Cha ơi

Trình bày: | Lượt nghe: 217