Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.03 - Phù Vân

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.03 - Phù Vân

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.03 - Phù Vân

Dòng đời

Trình bày: | Lượt nghe: 300

Vì xưa ta đói

Trình bày: | Lượt nghe: 92

Cát bụi

Trình bày: | Lượt nghe: 242

Kiếp nhân sinh

Trình bày: | Lượt nghe: 504

Giã biệt ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 777

Tình Ngài gọi con

Trình bày: | Lượt nghe: 161

Kinh Hòa Bình

Trình bày: | Lượt nghe: 1,173

Lo gì

Trình bày: | Lượt nghe: 1,563