Album: Gia Ân Vol.04 - Lạy Chúa Xin Đồng Hành

Nghe Album: Gia Ân Vol.04 - Lạy Chúa Xin Đồng Hành

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.04 - Lạy Chúa Xin Đồng Hành

Xin đừng xa con

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Xin là áng thơ ca ngợi

Trình bày: | Lượt nghe: 253

Hiến tế 28

Trình bày: | Lượt nghe: 184

Tiến vào Thánh Cung

Trình bày: | Lượt nghe: 1,103

Có những buổi chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Một cõi riêng tư

Trình bày: | Lượt nghe: 623

Lạy Chúa xin đồng hành

Trình bày: | Lượt nghe: 664

Mẹ là bến đợi

Trình bày: | Lượt nghe: 186

Một trời La Vang

Trình bày: | Lượt nghe: 1,542