Album: Gia Ân Vol.06 - Nhạc Sỹ Thiên Thần

Nghe Album: Gia Ân Vol.06 - Nhạc Sỹ Thiên Thần

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.06 - Nhạc Sỹ Thiên Thần

Cung đàn du dương

Trình bày: | Lượt nghe: 936

Lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Ca khúc hồng ân

Trình bày: | Lượt nghe: 326

Ca dao tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 2,162

Cho tình tôi nguyên vẹn

Trình bày: | Lượt nghe: 288

Ca mừng Thánh Nữ

Trình bày: | Lượt nghe: 484

Lời thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 3,748

Hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 972