Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.15 - Ađam Eva

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.15 - Ađam Eva

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.15 - Ađam Eva

Trước bàn thờ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,168

Vinh phúc thay

Trình bày: | Lượt nghe: 4,532

Nhã ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 114

Cuộc tình xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 417

Tình ca dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 658

Xin Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 368

Ngày tân hôn

Trình bày: | Lượt nghe: 261