Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.15 - Ađam Eva

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.15 - Ađam Eva

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.15 - Ađam Eva

Trước bàn thờ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,362

Vinh phúc thay

Trình bày: | Lượt nghe: 4,894

Nhã ca

Trình bày: , | Lượt nghe: 129

Cuộc tình xưa

Trình bày: | Lượt nghe: 479

Tình ca dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 796

Xin Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 449

Ngày tân hôn

Trình bày: | Lượt nghe: 320