Album: Gia Ân Vol.01 - Giêsu Con Hát Về Ngài

Nghe Album: Gia Ân Vol.01 - Giêsu Con Hát Về Ngài

Các bài hát trong Album: Gia Ân Vol.01 - Giêsu Con Hát Về Ngài

Ru con vào đời

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Lục huyền cầm tấu vang

Trình bày: | Lượt nghe: 547

Hiến tế 22

Trình bày: | Lượt nghe: 635

Giêsu, Con hát về Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 448

Chúa vẫn yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 886

Chúa luôn còn mãi

Trình bày: | Lượt nghe: 739

Cho con vững tin

Trình bày: | Lượt nghe: 259

Lời cầu thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 191