Album: Lời Con Xin Chúa

Nghe Album: Lời Con Xin Chúa

Các bài hát trong Album: Lời Con Xin Chúa

Linh hồn tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 276

Cao cung lên

Trình bày: | Lượt nghe: 218

Tình ca tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 715

Yêu thương cho người

Trình bày: | Lượt nghe: 1,532

Tin vào tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 458

Mỗi ngày đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Lời con xin Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 411