Album: Tạ Ơn Mẹ (Karaoke)

Nghe Album: Tạ Ơn Mẹ (Karaoke)

Các bài hát trong Album: Tạ Ơn Mẹ (Karaoke)

Tiếng Mẹ ru ngàn đời

Trình bày: | Lượt nghe: 88

Bông hồng cài áo

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Lối về đất Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 254

Ru con Nam Bộ

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 96

Tạ ơn Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 369

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Ave Maria con chào Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Gọi lời yêu thương

Trình bày: | Lượt nghe: 118