Ca sĩ: Lm. John Nguyễn

Tiểu sử Lm. John Nguyễn

Album Lm. John Nguyễn

MV Lm. John Nguyễn

Bài hát Lm. John Nguyễn

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 28

Tôi gặp Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 352

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 41

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Ví như

Trình bày: | Lượt nghe: 570

Lời kinh hòa bình

Trình bày: | Lượt nghe: 524

Du ca tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 56