Ca sĩ: Lm. John Nguyễn

Tiểu sử Lm. John Nguyễn

Album Lm. John Nguyễn

MV Lm. John Nguyễn

Bài hát Lm. John Nguyễn

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 26

Tôi gặp Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 350

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 158

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 42

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Ví như

Trình bày: | Lượt nghe: 516

Lời kinh hòa bình

Trình bày: | Lượt nghe: 507

Du ca tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 56