Ca sĩ: Lm. John Nguyễn

Tiểu sử Lm. John Nguyễn

Album Lm. John Nguyễn

MV Lm. John Nguyễn

Bài hát Lm. John Nguyễn

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Tôi gặp Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 369

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 169

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Chúa không lầm

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Bao la tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Ví như

Trình bày: | Lượt nghe: 665

Lời kinh hòa bình

Trình bày: | Lượt nghe: 576

Du ca tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 59