Album: Tự Sự Mùa Giáng Sinh (Triệu Ngọc Yến & Hoàng Thy)

Nghe Album: Tự Sự Mùa Giáng Sinh (Triệu Ngọc Yến & Hoàng Thy)

Các bài hát trong Album: Tự Sự Mùa Giáng Sinh (Triệu Ngọc Yến & Hoàng Thy)