Album: Lm. John Nguyễn Vol.2 - Tình Chúa Tình Người

Nghe Album: Lm. John Nguyễn Vol.2 - Tình Chúa Tình Người

Các bài hát trong Album: Lm. John Nguyễn Vol.2 - Tình Chúa Tình Người

Tôi gặp Giêsu

Trình bày: | Lượt nghe: 360

Ví như

Trình bày: | Lượt nghe: 605

Lời kinh hòa bình

Trình bày: | Lượt nghe: 560

Du ca tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 58