Album: Tình Trời Tình Đất

Nghe Album: Tình Trời Tình Đất

Các bài hát trong Album: Tình Trời Tình Đất

Của lề đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Tình yêu lên ngôi

Trình bày: | Lượt nghe: 39

Tình Thập Tự

Trình bày: | Lượt nghe: 81

Tình yêu thắm màu

Trình bày: | Lượt nghe: 53

Tình yêu thủy chung

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Trước mắt Cha

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Cúi lạy Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 49

Mẹ là Quê Hương

Trình bày: | Lượt nghe: 73