Ca sĩ: Trung Kiên

Tiểu sử Trung Kiên

Album Trung Kiên

MV Trung Kiên

Bài hát Trung Kiên

Đường về

Trình bày: | Lượt nghe: 76

Mầu nhiệm tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Đường Thánh Giá

Trình bày: | Lượt nghe: 130

Cha nhân lành

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Đường về

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Cha Hằng Cứu Giúp

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Ngày Chúa ra đời

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Kinh tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 714