Album: Khúc Nhạc Mùa Noel - Bướm Đêm CD169

Nghe Album: Khúc Nhạc Mùa Noel - Bướm Đêm CD169

Các bài hát trong Album: Khúc Nhạc Mùa Noel - Bướm Đêm CD169