Nhạc sĩ: Thơ: Cao Xuân Lý

Chúc em yên nghỉ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Nghe khúc tình ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Đâu còn mà mong

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Trên đường về

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 50

Giã từ một mối tình thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 96

Buổi chiều mưa buồn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 78

Qua ác mộng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 33

Ham vui mới khổ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 57

Có trời biết

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 38

Ăn năn

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 71