Nhạc sĩ: Lm. Thiên Ân (Xuân Lộc)

Tình Chúa yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 48

Đoản khúc tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Mầu nhiệm tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Dâng 6

Trình bày: | Lượt nghe: 99

Dâng 9

Trình bày: | Lượt nghe: 214

Tâm tình con thơ

Trình bày: | Lượt nghe: 55

Cho trọn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Tri ân cha mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 672