Nhạc sĩ: Lm. Thiên Ân (Xuân Lộc)

Đoản khúc tình Ngài

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 40

Dâng 6

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Dâng 9

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 151

Tâm tình con thơ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 50

Cho trọn tình yêu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 35

Tri ân cha mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 464