Album: Trăng Soi Đáy Nước

Nghe Album: Trăng Soi Đáy Nước

Các bài hát trong Album: Trăng Soi Đáy Nước

Đối diện với mình

Trình bày: | Lượt nghe: 44

Nỗi ân hận muộn màng

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Bé ơi!

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Dằn vặt cơn say

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Nhớ thai nhi

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Mối tình lầm lỡ

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Trăng soi đáy nước

Trình bày: | Lượt nghe: 83