Album: Sao Mai 9 - Mùa Chay Và Phục Sinh

Nghe Album: Sao Mai 9 - Mùa Chay Và Phục Sinh

Các bài hát trong Album: Sao Mai 9 - Mùa Chay Và Phục Sinh

Tình ca Thập Tự

Trình bày: | Lượt nghe: 139

Đường về

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Về với tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Mong con quay về

Trình bày: | Lượt nghe: 481

Trở về trong tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Lòng Thương Xót Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 140

Đêm hoa đăng

Trình bày: | Lượt nghe: 114

Chúa sống lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 215

Chúa khải hoàn

Trình bày: | Lượt nghe: 1,365

Khát

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Chúa đã sống lại

Trình bày: | Lượt nghe: 520

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 164