Album: Sao Mai 9 - Mùa Chay Và Phục Sinh

Nghe Album: Sao Mai 9 - Mùa Chay Và Phục Sinh

Các bài hát trong Album: Sao Mai 9 - Mùa Chay Và Phục Sinh

Tình ca Thập Tự

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Đường về

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Về với tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Mong con quay về

Trình bày: | Lượt nghe: 474

Trở về trong tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Lòng Thương Xót Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Đêm hoa đăng

Trình bày: | Lượt nghe: 111

Chúa sống lại

Trình bày: , | Lượt nghe: 215

Chúa khải hoàn

Trình bày: | Lượt nghe: 1,350

Khát

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Chúa đã sống lại

Trình bày: | Lượt nghe: 500

Tình yêu của Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 159