Nhạc sĩ: Lm. Vương Diệu

Mọi Sự Bởi Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Ước gì

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 140

Linh hồn tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 112

Con tôn thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 90

Con trở về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 54

Theo Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42