Nhạc sĩ sĩ: Lm. Vương Diệu

Mọi Sự Bởi Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Ước gì

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 139

Linh hồn tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 113

Con tôn thờ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 91

Con trở về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 55

Theo Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 42

Mẹ chiến thắng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 77

Nữ Vương Thế giới

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 67

Kính chào Mẹ

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 151

Ôi Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 278

Muôn tiếng tung hô

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105