Ca sĩ: Thành viên: hoangthanh_200400

Tiểu sử Thành viên: hoangthanh_200400

Album Thành viên: hoangthanh_200400

MV Thành viên: hoangthanh_200400

Bài hát Thành viên: hoangthanh_200400

Con chỉ là tạo vật

Sáng tác: | Lượt nghe: 78