Nhạc sĩ: Lm. Phanxicô

Trong trái tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 225

Album Cầu Cho Cha Mẹ (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Thánh Ca Chọn Lọc 1 – Cầu Cho Cha Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 46

Mẹ Là Bóng Mát

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 60

Chúa Chăn Nuôi Tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 182

Chúa Vẫn Thứ Tha

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Bông Hồng Dâng Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 66

Trong Trái Tim Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Con Chỉ Là Tạo Vật

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 95

Dâng Niềm Cảm Mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 81