Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.11 - Tiếng Gọi Fatima

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.11 - Tiếng Gọi Fatima

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.11 - Tiếng Gọi Fatima

Kìa bà nào

Trình bày: | Lượt nghe: 396

Xin vâng

Trình bày: | Lượt nghe: 527

Tiếng gọi Fatima

Trình bày: | Lượt nghe: 1,612

Con xin dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 3,211

Tấu lạy bà

Trình bày: | Lượt nghe: 90

Khúc hát dâng hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 306

Vòng hoa dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 251

Bông hồng dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 1,466