Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.16 - Thiên Đường Ca

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.16 - Thiên Đường Ca

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.16 - Thiên Đường Ca

Dâng lên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 747

Ca khúc hồng ân 1

Trình bày: | Lượt nghe: 1,217

Lễ dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,714

Cho con vững tin

Trình bày: | Lượt nghe: 3,174

Lời trầm hương

Trình bày: | Lượt nghe: 1,333

Dâng lên

Trình bày: | Lượt nghe: 285

Mỗi lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 436

Lời tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 507