Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.16 - Thiên Đường Ca

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.16 - Thiên Đường Ca

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.16 - Thiên Đường Ca

Dâng lên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 576

Ca khúc hồng ân 1

Trình bày: | Lượt nghe: 1,072

Lễ dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 1,491

Cho con vững tin

Trình bày: | Lượt nghe: 2,812

Lời trầm hương

Trình bày: | Lượt nghe: 1,119

Dâng lên

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Mỗi lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 275

Lời tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 470