Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.07 - Lời Tạ Tội Của Đá

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.07 - Lời Tạ Tội Của Đá

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.07 - Lời Tạ Tội Của Đá

Món quà từng ngày

Trình bày: | Lượt nghe: 336

Chuông chiều

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Khúc cảm tạ

Trình bày: | Lượt nghe: 908

Cha ơi con đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 324