Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.07 - Lời Tạ Tội Của Đá

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.07 - Lời Tạ Tội Của Đá

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.07 - Lời Tạ Tội Của Đá