Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.06 - Lòng Chúa Xót Thương

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.06 - Lòng Chúa Xót Thương

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.06 - Lòng Chúa Xót Thương

Ban Phép Lành

Trình bày: | Lượt nghe: 207

Bài ca thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 352

Mẹ là bóng mát

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Lòng Thương Xót Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,059

Trái tim nhân hậu

Trình bày: | Lượt nghe: 637

Lời tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 458

Tín thác vào Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 298