Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.06 - Lòng Chúa Xót Thương

Nghe Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.06 - Lòng Chúa Xót Thương

Các bài hát trong Album: Lm. JB. Nguyễn Sang Vol.06 - Lòng Chúa Xót Thương

Ban Phép Lành

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Bài ca thống hối

Trình bày: | Lượt nghe: 332

Mẹ là bóng mát

Trình bày: | Lượt nghe: 188

Lòng Thương Xót Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,046

Trái tim nhân hậu

Trình bày: | Lượt nghe: 553

Lời tận hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 440

Tín thác vào Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 273