Nhạc sĩ sĩ: Lm. Nguyễn Sang

Lời chân thành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Tình yêu mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 69

Từ nơi ngục hình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Giã Biệt Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Trung kiên chờ Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 32

Giuse trong âm thầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Bao la tình chúa yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 216

Lời Trầm Hương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Tấm Lòng Dâng Chúa Hài Nhi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 56

Chúa Nhân Từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Bài ca tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Hãy Trở Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Cát Bụi Hư Vô

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 62

Từ Chốn Luyện Hình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Nữ vương mân côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Hy lễ cuối cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 71

Mẹ Nhân Loại

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Của Lễ Cậy Trông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Tựa làn trầm hương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Cho Con Biết Yêu Thương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Lắng Nghe Lời Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 82

Chúa là mục tử

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 105

Tình Yêu Thánh Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Sống Trong Niềm Vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 41

Xin Cho Con Biết Lắng Nghe

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 122