Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Sang

Lời chân thành

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Tình yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Giã Biệt Ca

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Bao la tình chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 341

Lời Trầm Hương

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Chúa Nhân Từ

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Bài ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Hãy Trở Về

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Cát Bụi Hư Vô

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Hy lễ cuối cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Mẹ Nhân Loại

Trình bày: | Lượt nghe: 67

Của Lễ Cậy Trông

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 51

Tựa làn trầm hương

Trình bày: | Lượt nghe: 86