Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Sang

Lời chân thành

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Tình yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 84

Giã Biệt Ca

Trình bày: | Lượt nghe: 58

Bao la tình chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 306

Lời Trầm Hương

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Chúa Nhân Từ

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Bài ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 62

Hãy Trở Về

Trình bày: | Lượt nghe: 159

Cát Bụi Hư Vô

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Hy lễ cuối cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 102

Mẹ Nhân Loại

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Của Lễ Cậy Trông

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Tựa làn trầm hương

Trình bày: | Lượt nghe: 77