Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Sang

Lời chân thành

Trình bày: | Lượt nghe: 72

Tình yêu mến

Trình bày: | Lượt nghe: 78

Giã Biệt Ca

Trình bày: | Lượt nghe: 57

Bao la tình chúa yêu con

Trình bày: | Lượt nghe: 297

Lời Trầm Hương

Trình bày: | Lượt nghe: 77

Chúa Nhân Từ

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Bài ca tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Hãy Trở Về

Trình bày: | Lượt nghe: 156

Cát Bụi Hư Vô

Trình bày: | Lượt nghe: 75

Hy lễ cuối cùng

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Mẹ Nhân Loại

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Của Lễ Cậy Trông

Trình bày: | Lượt nghe: 54

Mân Côi

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Tựa làn trầm hương

Trình bày: | Lượt nghe: 74