Nhạc sĩ: Lm. Nguyễn Sang

Lời chân thành

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63

Tình yêu mến

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 68

Từ nơi ngục hình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 74

Giã Biệt Ca

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 52

Trung kiên chờ Mẹ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 36

Giuse trong âm thầm

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 37

Bao la tình chúa yêu con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 216

Lời Trầm Hương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 57

Tấm Lòng Dâng Chúa Hài Nhi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 58

Chúa Nhân Từ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Bài ca tạ ơn

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Hãy Trở Về

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 126

Cát Bụi Hư Vô

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 59

Từ Chốn Luyện Hình

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 70

Nữ vương mân côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 51

Hy lễ cuối cùng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 65

Mẹ Nhân Loại

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 53

Của Lễ Cậy Trông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 44

Mân Côi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 45

Tựa làn trầm hương

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 63