Nhạc sĩ: Tín Vy (Hoa Phượng Vi)

Địa cầu đầy ân sủng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 10

Thần linh Chúa hỡi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 308

Cuộc sống của tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 48

Vinh dự Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 84

Xin sai Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 247