Nhạc sĩ sĩ: Tín Vy (Hoa Phượng Vi)

Địa cầu đầy ân sủng Chúa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 12

Thần linh Chúa hỡi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 319

Cuộc sống của tôi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 49

Vinh dự Thập Giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 87

Xin sai Thánh Thần

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 248

Alpha – Omega

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 76

Người đi

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 62