Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Tín Vy (Hoa Phượng Vi)

Nghe Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Tín Vy (Hoa Phượng Vi)

Các bài hát trong Album: Bài hát của Nhạc sỹ: Tín Vy (Hoa Phượng Vi)

Bộ Lễ Sám hối

Trình bày: | Lượt nghe: 489

Chỉ nơi Thiên Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Lượng cả đức từ bi

Trình bày: | Lượt nghe: 133

Tay Chúa rộng mở

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Ca ngợi tình thương Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 455

Thiên Chúa thiện hảo

Trình bày: | Lượt nghe: 515

Ước chi hôm nay

Trình bày: | Lượt nghe: 212

Mục tử đời tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 116