Nhạc sĩ: Thanh Lâm

Nguyện Chúa Chúc Phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 2,526

Xuất Hành

Trình bày: | Lượt nghe: 209

Đêm Uy Linh

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Lời Người Ra Đi

Trình bày: | Lượt nghe: 204

Tình tận hiến

Trình bày: , | Lượt nghe: 130

Yêu mãi người thôi

Trình bày: | Lượt nghe: 919

Máng cỏ đêm đông

Trình bày: | Lượt nghe: 771

Đêm uy linh

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Tiếng Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Đêm uy linh (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 307

Noel vui

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Bên máng cỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Đêm uy linh

Trình bày: | Lượt nghe: 201

Niềm nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 117