Nhạc sĩ: Thanh Lâm

Nguyện Chúa Chúc Phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 2,132

Xuất Hành

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Đêm Uy Linh

Trình bày: | Lượt nghe: 87

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Lượt nghe: 105

Lời Người Ra Đi

Trình bày: | Lượt nghe: 196

Tình tận hiến

Trình bày: , | Lượt nghe: 128

Yêu mãi người thôi

Trình bày: | Lượt nghe: 907

Máng cỏ đêm đông

Trình bày: | Lượt nghe: 768

Đêm uy linh

Trình bày: | Lượt nghe: 194

Tiếng Mẹ yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Đêm uy linh (Nhạc Nền Beat)

Trình bày: | Lượt nghe: 306

Noel vui

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Bên máng cỏ

Trình bày: | Lượt nghe: 162

Đêm uy linh

Trình bày: | Lượt nghe: 199

Niềm nhớ

Trình bày: | Lượt nghe: 114