Nhạc sĩ sĩ: Thanh Lâm

Đêm Uy Linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 80

Phút Linh Thiêng

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Lời Người Ra Đi

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 108

Tình tận hiến

Trình bày: , | Album: | Lượt nghe: 100

Máng cỏ đêm đông

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 565

Noel vui

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 104

Bên máng cỏ

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 130

Đêm uy linh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 167