Ca sĩ: Kim Thư

Tiểu sử Kim Thư

Album Kim Thư

MV Kim Thư

Bài hát Kim Thư

Mẹ Giáo Hội

Trình bày: | Lượt nghe: 629

Dâng lời ca

Trình bày: , , | Lượt nghe: 242

Bên Mẹ hoàng hôn

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Tâm tình dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 301

Tám mối phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Tám mối phúc thật

Trình bày: | Lượt nghe: 153

Magnificat

Trình bày: | Lượt nghe: 248

Hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 246

Hãy ngợi khen Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 151

Đường về

Trình bày: | Lượt nghe: 545

Mùa hoa đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 68

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 172

Đoản khúc tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 70

Dâng 9

Trình bày: | Lượt nghe: 279

Cho trọn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Quê hương con

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Hãy nguyện cầu cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 300

Về với tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 154

Nữ Vương Thế giới

Trình bày: | Lượt nghe: 75