Ca sĩ: Kim Thư

Tiểu sử Kim Thư

Album Kim Thư

MV Kim Thư

Bài hát Kim Thư

Mẹ Giáo Hội

Trình bày: | Lượt nghe: 313

Dâng lời ca

Trình bày: , , | Lượt nghe: 177

Bên Mẹ hoàng hôn

Trình bày: | Lượt nghe: 69

Tâm tình dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Tám mối phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 163

Tám mối phúc thật

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Magnificat

Trình bày: | Lượt nghe: 217

Hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 216

Hãy ngợi khen Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Đường về

Trình bày: | Lượt nghe: 517

Mùa hoa đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 147

Đoản khúc tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 56

Dâng 9

Trình bày: | Lượt nghe: 213

Cho trọn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 37

Quê hương con

Trình bày: | Lượt nghe: 83

Hãy nguyện cầu cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 265

Về với tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 134

Nữ Vương Thế giới

Trình bày: | Lượt nghe: 74