Ca sĩ: Kim Thư

Tiểu sử Kim Thư

Album Kim Thư

MV Kim Thư

Bài hát Kim Thư

Mẹ Giáo Hội

Trình bày: | Lượt nghe: 561

Dâng lời ca

Trình bày: , , | Lượt nghe: 209

Bên Mẹ hoàng hôn

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Tâm tình dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 274

Tám mối phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 203

Tám mối phúc thật

Trình bày: | Lượt nghe: 149

Magnificat

Trình bày: | Lượt nghe: 239

Hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 231

Hãy ngợi khen Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 138

Đường về

Trình bày: | Lượt nghe: 541

Mùa hoa đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 65

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 152

Đoản khúc tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Dâng 9

Trình bày: | Lượt nghe: 251

Cho trọn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 38

Quê hương con

Trình bày: | Lượt nghe: 89

Hãy nguyện cầu cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 288

Về với tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 150

Nữ Vương Thế giới

Trình bày: | Lượt nghe: 75