Ca sĩ: Kim Thư

Tiểu sử Kim Thư

Album Kim Thư

MV Kim Thư

Bài hát Kim Thư

Mẹ Giáo Hội

Trình bày: | Lượt nghe: 272

Dâng lời ca

Trình bày: , , | Lượt nghe: 153

Bên Mẹ hoàng hôn

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Tâm tình dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 195

Tám mối phúc

Trình bày: | Lượt nghe: 98

Tám mối phúc thật

Trình bày: | Lượt nghe: 121

Magnificat

Trình bày: | Lượt nghe: 189

Hồng ân Chúa ban

Trình bày: | Lượt nghe: 192

Hãy ngợi khen Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 109

Đường về

Trình bày: | Lượt nghe: 505

Mùa hoa đã về

Trình bày: | Lượt nghe: 63

Xin dạy con

Trình bày: | Lượt nghe: 142

Đoản khúc tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Dâng 9

Trình bày: | Lượt nghe: 190

Cho trọn tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Quê hương con

Trình bày: | Lượt nghe: 82

Hãy nguyện cầu cho tôi

Trình bày: | Lượt nghe: 202

Về với tình yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Nữ Vương Thế giới

Trình bày: | Lượt nghe: 73