Nhạc sĩ: 7 Thứ

Tâm tình dâng Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 238

Hãy ngợi khen Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 124

Đêm an vui

Trình bày: | Lượt nghe: 46

Tiệc Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 1,040

Khúc hát tri ân

Trình bày: | Lượt nghe: 123

Tạ ơn Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 300

Tiếng lòng dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 237

Khát

Trình bày: | Lượt nghe: 60

Kết hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 1,321

Tin vui cho đời

Trình bày: , | Lượt nghe: 158

Lời nguyện tin yêu

Trình bày: | Lượt nghe: 283