Nhạc sĩ: Lm. Nguyên Lễ

Xin hãy sai con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 26

Xin hãy sai con

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 73

Tất Cả Là Hồng Ân

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 125

Nhìn lên Thánh giá

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 47

Tất cả là hồng ân (karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 236

Tình Yêu Giêsu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 83

Sao nỡ bỏ con (Karaoke)

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 159