Album: Khúc Tri Ân

Nghe Album: Khúc Tri Ân

Các bài hát trong Album: Khúc Tri Ân

Một đời xin hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 141

Tấm bánh đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 301

Tìm nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 325

Lời kinh Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 110

Khúc cảm tạ

Trình bày: , | Lượt nghe: 188

Dẫn con từng bước

Trình bày: | Lượt nghe: 120