Album: Khúc Tri Ân

Nghe Album: Khúc Tri Ân

Các bài hát trong Album: Khúc Tri Ân

Một đời xin hiến dâng

Trình bày: | Lượt nghe: 166

Tấm bánh đời con

Trình bày: | Lượt nghe: 327

Tìm nhau

Trình bày: | Lượt nghe: 345

Lời kinh Linh mục

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Khúc cảm tạ

Trình bày: , | Lượt nghe: 188

Dẫn con từng bước

Trình bày: | Lượt nghe: 126