Album: Dâng Ngài

Nghe Album: Dâng Ngài

Các bài hát trong Album: Dâng Ngài

Khúc hát tạ ơn

Trình bày: | Lượt nghe: 127

Nỗi niềm

Trình bày: | Lượt nghe: 95

Sáng Danh

Trình bày: | Lượt nghe: 229

Dâng Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 120

Dâng hiến

Trình bày: | Lượt nghe: 73

Tình Chúa

Trình bày: | Lượt nghe: 434

Lời giới thiệu – Dâng Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 36