Album: Lời Cầu

Nghe Album: Lời Cầu

Các bài hát trong Album: Lời Cầu

Xin dâng kiếp sống

Trình bày: | Lượt nghe: 171

Thánh Thánh Thánh

Trình bày: | Lượt nghe: 282

Từ vực sâu

Trình bày: | Lượt nghe: 1,001

Lời cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Miên ca

Trình bày: | Lượt nghe: 108

Biết đến bao giờ

Trình bày: | Lượt nghe: 211

Xin giữ gìn con

Trình bày: | Lượt nghe: 222

Cầu Mẹ thương

Trình bày: | Lượt nghe: 86