Ca sĩ: Thanh Lâm

Tiểu sử Thanh Lâm

Album Thanh Lâm

MV Thanh Lâm

Bài hát Thanh Lâm

Hơi ấm tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Kinh An bình

Trình bày: , | Lượt nghe: 505

Niềm đau của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 93

Đêm đông

Trình bày: | Lượt nghe: 59

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 64

Feliz Navidaz

Trình bày: | Lượt nghe: 32

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 47

Người Cha nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 272