Ca sĩ: Thanh Lâm

Tiểu sử Thanh Lâm

Album Thanh Lâm

MV Thanh Lâm

Bài hát Thanh Lâm

Hơi ấm tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 86

Kinh An bình

Trình bày: , | Lượt nghe: 560

Niềm đau của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 106

Đêm đông

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 80

Feliz Navidaz

Trình bày: | Lượt nghe: 36

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 52

Người Cha nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 317