Ca sĩ: Thanh Lâm

Tiểu sử Thanh Lâm

Album Thanh Lâm

MV Thanh Lâm

Bài hát Thanh Lâm

Hơi ấm tình Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 85

Kinh An bình

Trình bày: , | Lượt nghe: 548

Niềm đau của Mẹ

Trình bày: | Lượt nghe: 103

Đêm đông

Trình bày: | Lượt nghe: 61

Chuông ngân vang

Trình bày: | Lượt nghe: 79

Feliz Navidaz

Trình bày: | Lượt nghe: 35

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 50

Người Cha nhân từ

Trình bày: | Lượt nghe: 306