Ca sĩ: Nguyên Khang

Tiểu sử Nguyên Khang

Album Nguyên Khang

MV Nguyên Khang

Bài hát Nguyên Khang

Tình Chúa

Sáng tác: | Lượt nghe: 89

Chúa nghiêng ngã

Sáng tác: | Lượt nghe: 43

Là vì con

Sáng tác: | Lượt nghe: 73

Chết vẫn còn yêu

Sáng tác: | Lượt nghe: 63

Kính dâng về Ngài

Sáng tác: | Lượt nghe: 141

Lời Kinh Tạm biệt

Sáng tác: | Lượt nghe: 1,418

Đêm đông

Sáng tác: | Lượt nghe: 107

The Christmas Song

Sáng tác: | Lượt nghe: 47

Bài Thánh Ca buồn

Sáng tác: | Lượt nghe: 94