Ca sĩ: Nguyên Khang

Tiểu sử Nguyên Khang

Album Nguyên Khang

MV Nguyên Khang

Bài hát Nguyên Khang

Tình Chúa

Trình bày: , | Lượt nghe: 83

Chúa nghiêng ngã

Trình bày: , | Lượt nghe: 39

Là vì con

Trình bày: , | Lượt nghe: 69

Kính dâng về Ngài

Trình bày: | Lượt nghe: 137

Lời Kinh tạm biệt

Trình bày: | Lượt nghe: 500

Lời Kinh Tạm biệt

Trình bày: | Lượt nghe: 1,313

Đêm đông

Trình bày: | Lượt nghe: 103

The Christmas Song

Trình bày: | Lượt nghe: 43

Bài Thánh Ca buồn

Trình bày: | Lượt nghe: 93