Ca sĩ: Lưu Hồng

Tiểu sử Lưu Hồng

Album Lưu Hồng

MV Lưu Hồng

Bài hát Lưu Hồng

Kiếp Hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 79

Nguyện cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 361

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 424

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 291

Thành phố Jerusalem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 257