Ca sĩ: Lưu Hồng

Tiểu sử Lưu Hồng

Album Lưu Hồng

MV Lưu Hồng

Bài hát Lưu Hồng

Kiếp Hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 119

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 510

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 2,380

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 542

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 380

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 401

Thành phố Jerusalem

Trình bày: | Lượt nghe: 414

Tiếng hát đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 175