Ca sĩ: Lưu Hồng

Tiểu sử Lưu Hồng

Album Lưu Hồng

MV Lưu Hồng

Bài hát Lưu Hồng

Kiếp Hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 100

Nguyện cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 419

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 453

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 323

Thành phố Jerusalem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 310