Ca sĩ: Lưu Hồng

Tiểu sử Lưu Hồng

Album Lưu Hồng

MV Lưu Hồng

Bài hát Lưu Hồng

Kiếp Hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 122

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 557

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 2,509

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 567

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 399

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 418

Thành phố Jerusalem

Trình bày: | Lượt nghe: 417

Tiếng hát đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 180