Ca sĩ: Lưu Hồng

Tiểu sử Lưu Hồng

Album Lưu Hồng

MV Lưu Hồng

Bài hát Lưu Hồng

Kiếp Hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 116

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 454

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 2,186

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 467

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 308

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 358

Thành phố Jerusalem

Trình bày: | Lượt nghe: 359

Tiếng hát đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 150