Ca sĩ: Lưu Hồng

Tiểu sử Lưu Hồng

Album Lưu Hồng

MV Lưu Hồng

Bài hát Lưu Hồng

Kiếp Hoa

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 93

Nguyện cầu

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 411

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 452

Ave Maria

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 314

Thành phố Jerusalem

Trình bày: | Album: | Lượt nghe: 308