Ca sĩ: Lưu Hồng

Tiểu sử Lưu Hồng

Album Lưu Hồng

MV Lưu Hồng

Bài hát Lưu Hồng

Kiếp Hoa

Trình bày: | Lượt nghe: 113

Nguyện cầu

Trình bày: | Lượt nghe: 447

Sống trong niềm vui

Trình bày: | Lượt nghe: 2,157

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 464

Giọt lệ trong lời kinh

Trình bày: | Lượt nghe: 295

Ave Maria

Trình bày: | Lượt nghe: 338

Thành phố Jerusalem

Trình bày: | Lượt nghe: 322

Tiếng hát đêm Noel

Trình bày: | Lượt nghe: 138